Nyereményjáték tervezése adófizetési szempontok alapján

Szerző: | 2021.márc.29. | Kiemelt, Marketing, Nyereményjáték | 0 hozzászólás

A cikkből megtudhatod, hogyan lehet olyan nyereményjátékokat szervezni, ahol a kisorsolt nyeremény után nem kell adót fizetned. A cikkben példákat is találsz.

Nyereményjátékok tervezése adózási szempontok alapján

Cégek, vállalkozások azért szerveznek nyereményjátékot, hogy ezzel növeljék a forgalmukat, és ezáltal a bevételüket is. Az ilyen játékok mindenképp üzletpolitikai célokat szolgálnak és jellemzően sorsolásos játékok, ahol a szervező a játékon való részvétel feltételeként egy bizonyos termék, szolgáltatás megvásárlását szabják feltételül, így az akció közvetlenül is hat a forgalom növekedésére, de mindenképpen reklámot jelent, amely közvetetten befolyásolhatja a bevételt. Emellett üzletpolitikai célból szervezett nyereményjáték lehet az is, amikor az érdeklődők (mint potenciális vevők) is részt vehetnek a játékban, de előfordul olyan játék is, ami ezek kombinációja.

Ebben a cikkben nem részletezzük, hogy marketing szempontból miért érdemes nyereményjátékot szervezni, vagy miként érdemes a folyamatot felépíteni, az ajándékokat kiválasztani. Ezzel korábbi posztunk foglalkozik:

Ebben a cikkben kizárólag arról lesz szó, hogyan lehet olyan nyereményjátékot tervezni, ami jár extra terhekkel, mint például bejelentési és elszámolási kötelezettség, illetékfizetés, adó- és járulékkötelezettség, közjegyző igénybevétele, stb.

TERVEZZÜNK

A nyereményjátékok adózási szempontból akár adómentesen is lehetnek, de egy rosszul tervezett nyereményjáték horrorisztikus terheket róhat a játék szervezőjére. A játékok tehát kivitelezhetőek olcsóbban és drágábban is, ezért fontos már a játékok tervezésénél megvizsgálni a kapcsolódó jogszabályokat és átolvasgatni a témával kapcsolatos állásfoglalásokat, értelmezéseket és javaslatokat, hiszen ha a játék elindult, a szabályokon már nem módosíthatunk.

Első lépés: Ismerjük meg a legfontosabb szabályokat

Mely játékok minősülnek szerencsejátéknak?
Az Szjtv. 1. § (1) bekezdése értelmében szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.
Ahhoz tehát, hogy valamely játék szerencsejátéknak minősüljön, az Szjtv. által szabályozott három alábbi feltételnek együttesen fenn kell állnia a játékkal összefüggésben:
a) legyen tétfizetés,
b) a játékos a játékban való részvétellel pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válhat jogosulttá,
c) a nyerés vagy vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlenen múljon.

Mikor minősül a játék ajándéksorsolásnak?
(NAV)
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében ajándéksorsolás esetén a rendszeresen, saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végző személy a vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötve a vásárlónak a – meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy szolgáltatás igénybevételekor – kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.

Tehát összefoglalva: ha ajándéksorsolásról beszélünk, akkor meg kell felelni az alábbi feltételeknek:
a.) a játék szervezője rendszeresen, saját nevében termékek vagy szolgáltatások értékesítését végzi (tehát van mondjuk egy webáruháza, ahol termékeket ad el),
b.) a sorsolásban az vehet részt, aki a saját cégünk áruját, szolgáltatását megvásárolja,
c.) a játékos az áru, szolgáltatás árán felül nem fizet semmit a játékban való részvételért (a sorsolásban való részvétel ingyenes),
d.) a játékon (fizikailag létező) sorsjeggyel lehet csak részt venni,
e.) a nyeremény áru vagy szolgáltatás, vagy erre szóló utalvány lehet, pénz nem,
f.) a sorsolásra nyilvánosan kerül sor.

Ajándéksorsolásnak minősül tehát egy játék, ha a fenti feltételek együttesen teljesülnek.
Amennyiben a fent leírt feltételek együttesen teljesülnek a sorsolásos játék során, akkor a nyeremény az Szja-törvény 76. §-a szerint válik adókötelessé (illetve egyéb kötelezettségeknek is meg kell felelni).

Milyen kötelezettségekkel jár az ajándéksorsolás?
– Az ajándéksorsolás bejelentésére vonatkozó eljárás illetékköteles, melynek összege 3.000 Ft.
– Az átadott nyeremények után személyi jövedelemadót, az át nem vett nyeremények után játékadót, a felügyeleti ellenőrzésért pedig igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie a szervezőnek.
– A NAV honlapján közzétett SZF02 sorszámú formanyomtatványt kell használni a bejelentéshez.
– Az ajándéksorsoláson közjegyző jelenléte minden esetben kötelező, ez nem függ a kisorsolt nyeremények értékétől.
– A NAV honlapján közzétett SZF03 sorszámú formanyomtatványt kell használni a végelszámoláshoz.

Ha bármely feltétel nem teljesül, a játék nem ajándéksorsolás, így nem vonatkoznak rá a kapcsolódó kötelezettségek sem (például a vásárlónak a vásárlást követően SMS-ben kell regisztrálnia magát ahelyett, hogy a vásárlás után sorsjegyet kapott volna), akkor a nyeremény az SZJA törvény 1. melléklete 8.14. pont alapján adómentes lehet).

SZJA törvény 1. melléklete szerint az adómentes juttatások közé tartozik
8.14. a kifizető által
a) üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének – ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye – megfelelő magánszemély számára adott

Az Szja-törvény 1. számú melléklet 8.14. pontja alapján adómentes a kifizető által üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének megfelelő magánszemély számára adott
– árengedmény,
– visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az árura vagy szolgáltatásra váltható érték.

A játék

Gondolkodjunk el egy játékon, ami az alábbi módon kerülne (a tervek szerint) megszervezésre:

 1. Online játékról van szó, amit magánszemélyek széles körében hirdetünk meg (Facebook, Goolge reklám, webáruház).
 2. A játékosokat egy kérdőívre irányítjuk és azt kérjük tőlük, válaszoljanak a kérdésekre. A kitöltés nem verseny, tehát a résztvevőnek nem kell semmilyen feladatot teljesíteni, ami tudáshoz vagy teljesítményhez köthető. A kitöltésh semmilyen fizikai vagy egyéb szellemi képességet nem mér fel, a kitöltésre szánt időt sem mérjük, csupán egy közvélemény kutatási céllal készült kérdőívről van szó.
 3. A kérdőív kitöltése után megkérjük a játékosokat, hogy iratkozzanak fel a hírlevélre. Ha ezt megteszik, automatikusan kapnak e-mailben egy 20% kedvezményre jogosító kupont.
 4. Ha a kuponnal vásárolnak a webshopban a játék időtartama alatt, akkor jogosulttá válnak a sorsoláson való részvételre.
 5. A sorsolás nem nyilvános.

Nézzük ennek a játéknak a nyereménye lehet-e adómentes juttatás…

Második lépés: a megoldás

Jó hír, hogy az Szja törvény szerint abban az esetben, ha egy promóció nem minősül versenynek vagy ajándéksorsolásnak, van lehetőség arra, hogy adómentesen juttassunk tárgynyereményeket!

Milyen feltételeknek kell megfelelni az adómentes tárgynyeremény juttatáshoz?
– A promóciónak üzletpolitikai célt kell megvalósítania,
a magánszemélyek széles körében, nyilvános kampány keretében szükséges a promóciót meghirdetni,
vásárláshoz kötöttnek kell lennie (ahol a vásárló nem kap fizikai sorsjegyet -bizonylatot, szelvényt-, hanem például, ha csak egy kód van a megvásárolt termék csomagolásán, amit be kell küldeni sms-ben, telefonhívással vagy internetes regisztrációval),
a juttatás címzettje kizárólag magánszemély lehet, és
a juttatás formájának árengedménynek, visszatérítésnek vagy „más kedvezménynek” kell lennie (azaz a nyeremény nem áru, nem szolgáltatás és nem pénz, hanem utalvány / kupon).

Nézzük ezeket kicsit részletesebben is:

 1. A promóciónak üzletpolitikai célt kell megvalósítania
  Az üzletpolitikai, reklám célt az Szja-törvény nem határozza meg, ezért a hétköznapi jelentést alapul véve elfogadható, ha a játék a nyeremény kifizetőjének forgalmát, bevételét, illetve a vásárlók, érdeklődők vásárlási hajlandóságát, kedvét növeli.
 2. A magánszemélyek széles körében, nyilvános kampány keretében szükséges a promóciót meghirdetni, tehát fontos, hogy a játékot ne egy zárt közösség számára szervezzék meg. Ebbe a feltételbe belefér az, ha a szervező kizárja a játékból a saját, illetve a játékban részt vevő cégek, társaságok munkavállalóit, illetve azok hozzátartozóit. Ugyanakkor megfelel a feltételeknek, ha a játékban csak a nyugdíjasok, gyermekek vehetnek részt.
 3. Vásárláshoz kötöttnek kell lennie
 4. A juttatás címzettje kizárólag magánszemély lehet
  Sok esetben előfordul, hogy a magánszemély nem a nyereményjáték szervezőjétől vásárolja meg azt az árut, szolgáltatás, amelyre tekintettel az akcióban részt vehet (ilyen eset lehet például, amikor egy arcápoló termékeket gyártó cég szervez akciót a termékeit a forgalmazóktól – tehát más, harmadik személytől – vásárló vevők körében). Erre tekintettel az Szja-törvény nem zárja ki az adómentességet, amennyiben az egyéb törvényi feltételeknek a nyereményjáték megfelel.
 5. A juttatás formájának árengedménynek, visszatérítésnek vagy „más kedvezménynek” kell lennie

  Árengedmény: Fontos tehát, hogy a nyeremény áru, szolgáltatás vagy ezek vásárlására szolgáló érték (például egy adott árufajta megvásárlása során felhasználható utalvány, kupon) legyen. Nem felel meg az adómentesség feltételének, ha a nyeremény készpénz.
  Az adómentesség nem korlátozza az árengedmény mértékét, így az akár 100 százalékos is lehet. Például megfelel a feltételnek az az eset, amikor egy áruház minden tizedik vevője fizetéskor egy szerencsekereket pörget meg, amely véletlenszerűen megmutatja, hogy a vevő az adott vásárláskor hány százalékos árengedményt kap. Fontos megjegyezni, hogy árengedményt csak az az eladó adhat, akitől a vásárlás történik, tehát harmadik személy nem.

  Visszatérítés: A visszatérítés egy speciális árengedmény, amelyet a vevő utólag, már az áru, szolgáltatás megvásárlása után kap meg. Igaz, hogy ebben az esetben a magánszemély pénzt kap adómentesen, de ez az eset mégis természetbeni juttatásnak minősül, mivel az ilyen módon kapott pénz a korábbi vásárlás egy részének, vagy egészének visszatérítése. Például megfelel az adómenteség feltételének az, ha egy személygépkocsikat forgalmazó társaság egy adott hónapban kisorsolja három magánszemély vásárlóját, akik visszakapják a személygépkocsijuk árának 30-40-50 százalékát.

“Tárgynyeremények” esetében is használható ez az eljárás függetlenül attól, hogy nagy értékű tárgynyeremények: személygépkocsi, notebookok és MP3 lejátszók kerülnek kisorsolásra, a nyereményekkel kapcsolatban sem a szervező társaságot, sem a nyertes magánszemélyt semmilyen személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli. DE: fontos, hogy ne magát a tárgyat sorsold ki, hanem annak megvásárlásához egy 100%-os kedvezményre jogosító utalványt.

Példa erre:

A játékosok minimum egy, maximum négy kód ellenében a gyártó honlapján tippelhetnek a világbajnokság meccseinek végeredményeire. Amennyiben a játékos eltalálja a tippelt meccs eredményét, akkor annyi pontot kap, ahány kódot a tippeléskor megadott. A játék végén a legtöbb pontot elért játékosok kapják meg a főnyereményeket. A fődíj egy televíziókészülék házimozi rendszerrel, három laptop és tíz darab kizárólag sportszerekre beváltható vásárlási utalvány. Mivel az említett utalvány egy adott árucsoport megvásárlásához használható fel, ezért megfelel az adómentesség feltételének.

Megfordítva és összefoglalva a dolgokat:

Mikor kell adót fizetnie a szervezőnek?
– a játékban van sorsolás, és a nyeremény áru, szolgáltatás (és nem árengedmény, visszatérítés, vagy egyéb utalvány) vagy pénz,
– és a sorsolásban való részvétel nem a játékszervező saját árujának vagy szolgáltatásának igénybe vételéhez kötött,
– vagy egyáltalán nem kötött áru megvásárlásához vagy szolgáltatás igénybe vételéhez (például ha a sorsolásban való részvétel feltétele a honlap regisztráció, Facebook-on, rádióban vagy máshol feltett kérdés megválaszolása, egy kérdőív kitöltése),

A fentiek alapján valószínű, hogy Te is úgy gondolod, hogy a nyereményjátékok szabályainak körültekintő kidolgozásával komoly adókötelezettségektől mentesülhetsz. Tervezz és gondolkodj előre!

Források:

https://www.nav.gov.hu/szerencsejatek/archivum/gyik/ajandeksorsolas
https://5percado.hu/nyeremenyjatek-lehet-adomentes-is/
https://kontirlak.hu/adok/szja/nyeremenyjatekok-szja-vonzatai
https://ado.hu/ado/mikor-adomentes-a-nyeremeny/

A cikkhez javasoljuk, hogy olvasd el a következő cikket: https://webshopkozosseg.hu/nyeremenyjatek-a-facebookon/

 

0 hozzászólás
Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Kategóriák